bezwizowy


bezwizowy
bezwizowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, bezwizowywi {{/stl_8}}{{stl_7}}'taki, do którego nie odnosi się wymóg posiadania wizy; niemający wizy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezwizowy wyjazd za granicę. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezwizowy — bezwizowywi «nie wymagający wizy uprawniającej do przekroczenia granicy jakiegoś państwa; nie mający wizy» Bezwizowy ruch turystyczny. Bezwizowi turyści …   Słownik języka polskiego